Nowelizacja ustawy doprowadziła do zrównania praw przysługujących właścicielom lokali oraz współwłaścicielom lokali w częściach ułamkowych. Pozwoli to uniknąć sytuacji wykluczenia współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych z głosowania w związku z brakiem jednomyślnego stanowiska.  więcej >>

źródło [Interia.pl]