Właściciel lokalu powinien najpóźniej siedem dni przed organizacją zebrania wspólnoty mieszkaniowej otrzymać pisemne powiadomienie o jej terminie. W gestii zarządcy leży przygotowanie planu porządku obrad dla uczestników zebrania. Kluczowym  punktem rocznych  zebrań wspólnoty mieszkaniowej jest głosowanie decydujące o wprowadzeniu nowych przepisów.  więcej >>

źródło [Gazeta Finansowa]