Brak uiszczania zaliczek jest – zgodnie art.15, ust.2 ustawy – podstawą dla zarządu wspólnoty do podjęcia odpowiednich działań. Warto podkreślić, że działania mające na celu rozwiązanie problemu powinny zostać podjęte jak najszybciej, bowiem po trzech latach od daty wymagalności roszczenia się przedawniają, a dłużnik może wygrać sprawę w sądzie.  więcej >>

źródło [Gazeta Wyborcza Trójmiasto]