Mieszkanie w budynku wielorodzinnym to nie tylko ponoszenie kosztów za własne mieszkanie, ale także partycypowanie w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. I choć klatki schodowe, korytarze czy  windy zdecydowanie możemy określić jako nieruchomości wspólne, to jednak są też takie elementy, które sklasyfikować trudniej. Dobrym przykładem jest balkon, czyli część nieruchomości, do której dostęp mają wyłącznie mieszkańcy lokalu, z którym jest on połączony.  więcej >>

źródło [Dziennik Trybuna]