Właściciele mieszkań zwracają coraz większą uwagę na wysokość opłat eksploatacyjnych i za usługi zarządców. Wysokie stawki narzucają spółdzielnie mieszkaniowe, które wyceniają swoje usługi zarządcze na poziomie 2zł za mkw  – więcej >>

źródło [Rzeczpospolita]