Ustawa o utrzymaniu czystości  porządku w gminach nakazuje właścicielom nieruchomości uprzątnięcie błota, śniegu i lodu… więcej >>

źródło: [administrator24.info]