Akty prawne

 • Warunki techniczne użytkowania budynków
 • Prawo budowlane
 • Ewidencja gruntów i budynków
 • Kodeks cywilny
 • Najem lokali mieszkalnych i dodatki mieszkaniowe
 • Ustawa o o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnegoUstawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Projekty aktów prawnych